Firma Oferta Wyposażenie System jakości Ceny/płatności Impressum FAQ/Słownik

 Słownik pojęć z zakresu tłumaczeń (m.in. wg DIN 2345):

Tłumaczenie - przenoszenie tekstu z języka oryginału na język docelowy

Język ojczysty - język nabyty, w mowie i piśmie, przez tłumacza w dzieciństwie i od tego czasu używany jako podstawowy w codziennym porozumiewaniu się.

Kompetencja fachowa - opanowanie danej dziedziny wiedzy oraz jej terminologii w stopniu umożliwiającym wykonywanie tłumaczeń tekstów z tej dziedziny.

Język wyjściowy (oryginału) - język, w którym napisany został tekst, który ma zostać przetłumaczony.

Język docelowy - język, na który ma być przetłumaczony tekst z języka oryginału.

Tekst wyjściowy (źródłowy) - tekst, który ma być przetłumaczony.

Tekst docelowy - tekst będący wynikiem tłumaczenia.

Tekst równoległy - tekst w języku wyjściowym lub docelowym porównywalny, pod względem dziedziny lub rodzaju, z tekstem wyjściowym.

Tekst tła - tekst w języku wyjściowym lub docelowym z dziedziny dotyczącej tematu tekstu źródłowego.

Lokalizacja - przekształcenie tekstu wyjściowego w docelowy z uwzględnieniem specyfiki kulturowej, społecznej itd. kraju, regionu bądź grupy odbiorców, dla których przeznaczony jest tekst docelowy. Pojęciem przeciwnym jest globalizacja.

Globalizacja - przekształcenie tekstu z języka wyjściowego w sposób taki, by był zrozumiały dla możliwie szerokiego kręgu odbiorców na świecie. Pojęcie przeciwne do lokalizacji.

Język kontrolowany - język o ograniczonym słownictwie oraz ograniczonych regułach używany np. w dokumentacji technicznej.

Strona standardowa - 1500 znaków (ze spacjami - czyli "uderzeń klawiszy") obliczana wg. "Statystyki Słów" MS WORD lub inny program.

Weryfikacja tłumaczenia - zwykle wykonywana przez stronę trzecią. Czynność polega na sprawdzeniu tekstu pod względem:
a) kompletności tłumaczenia wobec oryginału,
b) poprawności terminologicznej i kulturowej
c) poprawności językowej wobec zasad języka docelowego

Narzędzia CAT (inaczej: programy wspomagające tłumaczenie) - narzędzia programowe wspomagające pracę tłumacza szczególnie wtedy, gdy ma on do czynienia z długimi tekstami o często powtarzających się, mniej lub bardziej podobnych sekwencjach, co zwalnia go z konieczności żmudnego ich wpisywania. Podstawą działania tych programów (np. TRADOS, TRANSIT, Wordfast) jest istnienie zintegrowanej Pamięci Tłumaczeń stanowiącej bazę danych a zawierającej uprzednio przetłumaczone teksty, tzn. jednostki tekstu źródłowego i docelowego.